2022 жылда«Науырзым мемлекеттік табиғи қорығы» РММ директорының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауын өткізу
КЕСТЕСІ 

Р/с № Тегі, аты,
әкесінің аты
Лауазымы Азаматтарды қабылдау күні және уақыты Мемлекеттік органның орналасқан жері Байланыс телефоны
1. Қойлибаев Дулат Гауезханұлы Директор әр сейсенбі сағат
15:00-17:00
Қостанай облысы, Науырзым ауданы, Қарамеңді ауылы, Қазбек би көшесі 5 үй. +7(71454)21 141
Сенім телефоны +7(71454)21 141

ГРАФИК проведения приема физических лиц и представителей юридических лиц директором РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник» на 2022 год

№ п/п Фамилия, имя,
отчество
Должность Дни и часы приема граждан Место расположения государственного органа Контактный
телефон
1. Койлибаев Дулат Гауезханович Директор каждый вторник
15:00-17:00 часов
Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды, улица Казбек би д.5. +7(71454)21 141

Телефон доверия +7(71454)21 141


Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии природных ресурсов Республики Казахстан

Контакты

Телефон
+7 7145 421141
Адрес
с.Караменды, Казбек Би, 5 Карамендинский с.о. Hаурзумский район Костанайская область Республики Казахстан