Переключение языков

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар

Министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің

«Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі ұсынатын қызметкер үшін тарифтердің мөлшері

р/с

Ұсынылатын қызметтердің атауы

Қызметтер үшін тарифтер (теңге)

1

2

3

1

Аумақтарды санитариялық тазарту және абаттандыру бойынша қызметтер жеке тұлғалар үшін бір адамға бір күнге шаққанда:

1) ересек азаматтар;

2) студенттер;

3) мектеп жасындағы балалар;

4) мүгедектер және мектеп жасына дейінгі балалар үшін

400

300

200

0

2

Шатырлы лагерьлер ұсыну, біреуі тәулігіне шаққанда:

шатырлар

500

3

Шатырлы лагерльлерді орналастыруға орындар ұсыну, тәулігіне бір шарты метрге шаққанда

500

4

Көлік қоятын орындар ұсыну, бір орынға тәулігіне шаққанда:

1) жеңіл автомобильдер;

2) автобустар

250

5

Мемлекеттік табиғи-қорық қоры, табиғи және тарихи-мәдени мұра объектілерінде болу және оларды зерделеу кезінде алты адамға дейінгі бір топқа мынадай қызметтер ұсыну, бір күнге

1) экскурсия жүргізуші;

2) жолсерік-инспектор

950

780

6

Көлік қызметтерін ұсыну, бір шақырым қашықтыққа шаққанда:

(жеңіл автомобиль, шағын автобус)

250

7

Мәдени-тұрмыстық мақсаттағы объектілер (монша) ұсыну, бір адамнан бір сағатқа

1000

8

Мәдени-тұрмыстық мақсаттағы объектілерге (сапар орталығына) бару кезінде қызметтер көрсету, бір рет баруға адамға шаққанда:

1) ересек азаматтар;

2) студенттер;

3) мектеп жасындағы балалар;

4) мүгедектер және мектеп жасына дейінгі балалар үшін

400

300

200

0

9

Ас-сусыз қонақүй қызметін ұсыну, бір адамға тәулігіне шаққанда

1500

10

Мәдени-тұрмыстық мақсаттағы объектілер (киіз үй) ұсыну, бір адамға тәулігіне шаққанда

1500

«Науырзым мемлекеттік табиғи қорығы» РММ келушілері үшін қызметтерге ақы төлеуді есептеудің мысалы және банктерге немесе «Қазпочта» АҚ филиалдары арқылы орталыққа келу.

МАҢЫЗДЫ: Қорыққа келгісі келетін келушілер үшін сіз 2 түрлі шотқа төлем жасауыңыз керек, өйткені қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем салық органына, ал көрсетілген қызметтер үшін төлем арнайы шотқа түседі. Түскен төлем кейіннен қорықтың туристік нысандарын ұстау және дамыту үшін қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ҚОРЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКЕНІ ҮШІН ҚОЛМА ҚОЛ АҚША ҚАБЫЛДАМАЙДЫ !!!

Қорыққа кірген кезде туристтің 2 түбіртегі болуы керек, оның негізінде қорыққа жолдама беріліп, экскурсовод беріледі. Есептеу мысалдары төменде көрсетілген:

- Наурызым мемлекеттік кірістер департаментіне банк филиалдары немесе «Қазпочта» АҚ филиалдары арқылы 1 түбіртек: Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) кодексінің 591-бабына сәйкес - 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №120-VI ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін 0,1 АЕК-ке тең, бұл 2021 жылы бір адамға 306 теңге 30 тиын құрайды (жас шектеусіз)

KБK 105313

306 теңге 30 тиын(келушілер саны көрсетілген) = тг.

- 2-түбіртек - республикалық мемлекеттік мекеме ұсынатын қызметтерге арналған тарифтерде көрсетілген қызметтерге ақы төлеу (қажетті қызметті таңдап, адам санына көбейту) «Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы» РММ арнайы шотына.

IIC KZ150703012070037001

«Қазпочта» АҚ немесе басқа қаржы ұйымдары арқылы:

- Аумақтарды санитариялық тазарту және абаттандыру бойынша қызметтер жеке тұлғалар үшін бір адамға бір күнге шаққанда:

1) ересек азаматтар – 400 тг;

2) студенттер – 300 тг;

3) мектеп жасындағы балалар – 200 тг;

4) мүгедектер және мектеп жасына дейінгі балалар үшін – 0 тг

- Ас-сусыз қонақүй қызметін ұсыну, бір адамға тәулігіне шаққанда – 1500 тг

- Шатырлы лагерьлер ұсыну, біреуі тәулігіне шаққанда:

Шатырлар – 500 тг

- Көлік қоятын орындар ұсыну, бір орынға тәулігіне шаққанда:

1) жеңіл автомобильдер – 250 тг;

2) автобустар – 250 тг

- Мемлекеттік табиғи-қорық қоры, табиғи және тарихи-мәдени мұра объектілерінде болу және оларды зерделеу кезінде алты адамға дейінгі бір топқа мынадай қызметтер ұсыну, бір күнге

1) экскурсия жүргізуші – 950 тг;

2) жолсерік-инспектор – 780 тг

- Мәдени-тұрмыстық мақсаттағы объектілерге (сапар орталығына) бару кезінде қызметтер көрсету, бір рет баруға адамға шаққанда:

1) ересек азаматтар – 400 тг;

2) студенттер – 300 тг;

3) мектеп жасындағы балалар – 200 тг;

4) мүгедектер және мектеп жасына дейінгі балалар үшін – 0 тг

Барлығы: тг

Жалпы соммасы: тг

 

Размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским

государственным учреждением "Наурзумский государственный природный заповедник"

Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологи, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

п/п

Наименование предоставляемых услуг

Тарифы за услуги (тенге)

1

2

3

1

Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в день, для: 1) взрослых граждан; 2) студентов; 3) детей школьного возраста; 4) инвалидов и детей дошкольного возраста

400

300

200

0

2

Предоставление палаточных лагерей из расчета за один инвентарь в сутки: палатки

500

3

Предоставление мест для размещения палаточных лагерей из расчета за один квадратный метр в сутки

500

4

Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки: легковые машины автобусы

250

5

Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в день на одну группу в количестве до 6 человек: 1) экскурсовода 2) инспектора-проводника

     950 780

6

Предоставление транспортных услуг из расчета протяженностью на один километр: 1) легковой, 2)микроавтобус.

250

7

Предоставление объектов культурно-бытового назначения (бани) на одного человека на один час

1000

8

Предоставление услуги при посещении объектов культурно-бытового назначения (визит центра) с расчетом на одного человека на одно посещение 1) взрослых граждан; 2) студентов; 3) детей школьного возраста; 4) инвалидов и детей дошкольного возраста

400

300

200

0

9

Предоставление гостиничных услуг без питания из расчета на одного человека в сутки

1500

10

Предоставление объектов культурно-бытового назначения (юрты) из расчета на одного человека в сутки

1500

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник»

БИК KKMFKZ

БИН 950240001626

ИИК KZ150703012070037001

КНП 890

КБЕ 11

Пример расчета оплаты услуг для посетителей РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник» и посещения Визит центра через банки или отделения АО «Казпочта»

ВАЖНО: Для посетителей желающих проехать на территорию заповедника нужно провести оплату на 2 разных счета так как плата за использование территорий ООПТ зачисляется в налоговый орган а плата за оказываемые услуги зачисляется на специальный счет заповедника и в дальнейшем используется для содержания и развития туристических объектов заповедника.

ВНИМАНИЕ ЗАПОВЕДНИК ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ НЕ ПРИНИМАЕТ НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!!!

При посещений заповедника туристу на руках необходимо иметь 2 квитанций на оснований которых будет выписан пропуск на территорию заповедника и предоставлен экскурсовод. Примеры расчета указаны ниже:

- 1 квитанция через отделения банков или отделения АО «Казпочта» на Наурзумское Управление Государственных Доходов: Согласно статье 591 кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) РК №120 – VI от 25.12.2017 г. за использование ООПТ равна 0,1 МРП., которая в 2021 году составляет 306 тенге 30 тиын тенге на одного человека (без возрастных ограничений)

КБК 105313

306тг 30 тиын. (Указывается количество посетителей)= тг.

- 2 квитанция – Платеж за предоставляемые услуги указанные в Тарифы за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением (выбираете нужную услугу и умножаете на количество человек) на специальный счет РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник»

ИИК KZ150703012070037001

через АО «Казпочта» или другие финансовые организаций:

- Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в день, для: 1) взрослых граждан – 400 тг; 2) студентов – 300 тг; 3) детей школьного возраста - 200;

4) инвалидов и детей дошкольного возраста – 0 тг

- Предоставление гостиничных услуг без питания из расчета на одного человека в сутки – 1500 тг

-Предоставление палаточных лагерей из расчета на один инвентарь в сутки – 500 тг

- предоставление стоянок для транспорта за 1 место 250 тенге на группу:

- услуга экскурсовода 950 тг на группу:

- Инспектора-проводника 780 тг

Предоставление услуги при посещении объектов культурно-бытового назначения (визит центра) с расчетом на одного человека на одно посещение 1) взрослых граждан – 400 тг; 2) студентов – 300 тг; 3) детей школьного возраста – 200 тг;

4) инвалидов и детей дошкольного возраста – 0 тг

Всего: тг.

Общая сумма: тг.

скачать тарифы

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии природных ресурсов Республики Казахстан

Контакты

Телефон
+7 7145 421141
Адрес
с.Караменды, Казбек Би, 5 Карамендинский с.о. Hаурзумский район Костанайская область Республики Казахстан
Электронная почта
naurzum_mtk@mail.ru