Переключение языков

Ағымдағы жылдың 17 қаңтарынан бастап Қазақстандық биоалуантүрлілікті сақтау және Наурызым қорығы қорықтағы дала қасқырына мониторинг жүргізілуде, сонымен қатар қорық қызметкерлерін SMART Mobile қосымшасымен таныстыруда.
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия и Наурзумский заповедник, с 17 января текущего года проводит мониторинг степного волка на территории заповедника, также ознокамливает сотрудников заповедника с приложением SMART Mobile.
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии природных ресурсов Республики Казахстан

Контакты

Телефон
+7 7145 421141
Адрес
с.Караменды, Казбек Би, 5 Карамендинский с.о. Hаурзумский район Костанайская область Республики Казахстан
Электронная почта
naurzum_mtk@mail.ru